آوریل, 2014

افتخار آفرینان

به استناد بخشنامه شماره ۵۴۵۶ وارزیابی از عملکرد انجمن های اولیاء و مربیان مدارس و براساس گزارش واصله از اداره آموزش و پرورش ناحیه ۷ مشهد برای سومین با پیاپی در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ آموزشگاه ارمغان نور موفق به کسب …ادامه مطلب